Stanford International Gala 2003
22 photographs

Troupe performance in February 2003 of 'Ya Leilet Ma Ganil Ghali', 'Gawazi' and 'Ah ya Leil' (Hala Solo) at Stanford I Gala